Адрес: гр. Габрово, ул. „Патриарх Евтимий” № 1

Директор: Вера Тихова

Тел.: 066 808 886

E-mail: cdg_yavor@mail.bg

Facebook страница: Детска Градина Явор Габрово

Работно време ДГ „Явор“: 06.00 - 19.00 ч.

От не чак толкова далечната 1961 до днес детска градина „Явор” успешно приема предизвикателствата на сложния свят, в който живеем. Залог за успеха е съхраняване достиженията и осъществяването на приемственост между опита на първите учители и колегите, които работят днес с всеотдайност и любов. Защото времето е най-добрият критерий за свършеното. И детските усмивки!

От учебната  началото на учебната 2018/2019 в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават 169 деца в 8 групи.

  • 2 първи групи – 42 деца
  • 1 втора група – 24 деца
  • 2 подготвителни групи – 5 годишни – 49 деца
  • 3 подготвителни групи – 6 годишни – 54 деца

Базата е съвременна и модерна, оборудвани са мултимедиен, логопедичен , ресурсен, музикален  кабинет и библиотека,, локална мрежа с дотъп до интернет и интерактивен кабинет. Екипът работи по програмна система „Аз съм в детска градина „Явор” , адаптирана  по програмата на издателство „Изкуства”.

На децата се предоставя възможност за участие в допълнителни форми на обучение по желание на родителите : английски език, модерен балет и народни танци, йога, футбол, баскетбол, спортна акробатика.

Детската градина има интересен опит в разработването на различни проекти „Прегърни земята като мен”, „Зелено сърце”, „Лалугерът какво е, в природата защо е ?”и международният проект “Äct together-be creative”, реализиран в сътрудничество с Латвия, Румъния, Унгария, Турция..

По идея на учителите през 2005 г е проведена първата национална конференция по въпросите на екологосъобразното поведение и социализация на децата от предучилищна възраст. Педагозите са висококвалифицирани, с  престижни награди и научни публикации. Отначалото на учебна 2018/2019 г дейностите са обединени от разработения от екипа нов проект „Зелен Явор” с подкрепата на община Габрово,   който включва квалификация на учителите в областта на приложението на йога-практики и съчетаването им интерактивни методи .Оборудван е специален кабинет с интерактивна дъска и са осигурени достатъчно съвременни обучителни технологични средства.

В детската градина работят и логопед и психолог. Добро е партньорството с различни културни институции и неправителствени организации – АЕК „Етър”, Национален музей на образованието, Дома на хумора и сатирата, библиотека „Априлов – Палаузов”, Женско благотворително дружество „Майчина грижа” , Клуб на будителите, ИМКА, читалищата с. Гарван и с. Съботковци.

Традиционно и с дългогодишен опит е участието на децата в Регионален фолклорен конкурс „Златен славей”, габровския карнавал, „Лазаровден  в Етъра” , фестивал „Патиланско царство”и др. ДГ подкрепя благотворителната кампания за изграждане паметник на първия български композитор на фанфарна музика габровецът Александър Керков.

Екипът се ръководи от разбирането, че е призван да работи за осъществяването на една нова кауза: чрез образование, култура и цивилизация да подпомогне  за създаването на  нов човешки тип, който да гарантира оцеляването на света не само физически, но и духовно.