Адрес: гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 15

Директор: ВрИД Катя Янчева

Тел.: 066 806 557 

E-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg

Facebook: Дг Радост

Web-site:  radost.gabrovo.com

Работно време ДГ „Радост” 1: 06.00 - 18.00 ч.

Работно време ДГ „Радост” 2: 06.00 - 18.00 ч.

През 1973г. детска градина „Радост” за първи път отваря врати и посреща деца. През 1998г. детското заведение се обединява с детска градина „Знаме на мира” и приема общото име „Радост”.

Днес ДГ ,,Радост’’разполага с две бази:

В База 1 находяща се на ул. ,,Чумерна’’ №15, се помещават четири просторни детски занимални с отделени спални помещения, самостоятелна зала за спорт и празници, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, библиотека, медицински кабинет.

     През 2015г. екипът на ДГ,,Радост‘‘ спечели проект по Национална кампания „За чиста околна среда”, на стойност 5 000 лв. Реализирането на дейностите по проекта даде възможност на тревна площ от 11000 кв.м. в общия двор на детската градина да се обособят зона с пейки и ,,Еко сцена’’ за провеждане на педагогически ситуации, както и тематични празници и развлечения на открито и кът с образователни панели за игри и занимания.

В същия двор се намира и  „Алея на здравето’’, където децата садят билки, грижат се и наблюдават тяхното развитие. В границите на дворното пространство са и  4 индивидуални детски площадки за всяка група.

За учебната 2018/2019г. в База 1 функционират  4 детски групи, разпределени по възрастов принцип:

  • една  първа група – 17 деца
  • една втора група – 20 деца
  • една подготвителна група - пет годишни – 24 деца
  • една  подготвителна група - шест годишни – 22 деца

База 2 находяща се на ул. ,,Прохлада’’ №2, разполага с просторни и модерно оборудвани детски помещения за занимания и сън, физкултурен салон, музикален салон за празници и развлечения, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, библиотека, медицински кабинет.

В дворното пространство на детската градина са разположени  самостоятелни детски площадки за всяка група с модерни детски съоръжения и ударопоглъщащи настилки.

За учебната 2018/2019 г. в База 2 функционират  6 детски групи, разпределени по възрастов принцип:

  • две първи групи с общ брой – 41деца
  • една втора група – 25 деца
  • една подготвителна група -  пет годишни – 21 деца
  • две подготвителни групи - шест годишни с общ брой 43 деца

В двете бази на детското заведение са приложени мерки за подобряване на енергийната ефективност. Санирана, газифицирана, съвременно оборудвана и мебелирана, ДГ ,,Радост" се утвърждава като необходима, модерна и достъпна обществена институция, осигуряваща стабилност, ред и защита на децата в детската градина.

На разположение са психолог и логопед.

Провеждат се занимания от външни специалисти по народни танци, балет, приложно изкуство, английски език, спорт / футбол, баскетбол, карате/.

През учебната 2018/2019 г. с финансовата подкрепа на община Габрово, детската градина въведе иновативно обучение, базирано на проекти, интегрирано с информационни технологии - метод на преподаване, при който работейки в екипи по определен проект у децата се формират трайни умения за търсене и преценка на информация и материали, за публична изява и презентиране, овладяват се значими умения, необходими в училищното образование.

В ДГ ,,Радост" работи квалифициран и мотивиран екип от 20 педагози и 18 обслужващ персонал с ясна философия и визия за възпитание и предучилищна подготовка на децата: осигуряване  на  образователни шансове на всяко дете за активно и самостоятелно изграждане на собствен път към познанието.