Адрес: гр. Габрово, ул. „Лазурна” № 2

Директор: Павлина Минковска

Тел.: 066 808 230

E-mail: mladost_dg@mail.bg

Web-site: dgmladost.com

Facebook страница: ДГ „Младост” Габрово

Работно време ДГ „Младост”: 06.00 - 19.00 ч.

Детска градина „Младост” е създадена през 1985г., за първи път детски смях  я  огласява на 11.11.1985 г. Сградата е  единствена по рода си в гр. Габрово - с просторни занимални, спално помещение, куклена къща към всяка група, физкултурен и музикален салон, ателиета по различни изкуства, ресурсен и методичен кабинет, библиотека с богата база. На разположение в детската градина също така има логопед и психолог.

В детската градина работят 6 групи със 159 деца от 3 до 7 години, в три сградни крила, всяка разположена самостоятелно на отделен етаж.

Общият брой на децата в ДГ „Мадост” за учебната 2017/2018г. е 159 от които:

  • 1 първа група – 35 деца
  • 2 втори групи – 41 деца
  • 1 подготвителна група – 5 годишни – 37 деца
  • 2 подготвителни групи – 6 годишни – 46 деца

Екипът на детската градина първи от Община Габрово през 2011г. спечели конкурс и е между 42 класирани детски градини от  618 участващи детски заведения  от цялата страна с проект „Земята е наша къщурка зелена” по Национална програма „За чиста околна среда” за облагородяване но дворното пространство на стойност 4727 лв. и дейностите по осъществяването му  осигуриха на детската градина нов детски кът с уреди и мини еко- пътека в двора.

През 2010г. е организирана и проведена Първа Кръгла маса по проблемите на предучилищното образование в Габрово, с участие на учители от всички детски заведения на територията на общината. Втората Кръгла маса е посветена на 130 г. предучилищно възпитание в България и е проведена на регионално ниво на тема „Детска градина и семейство - изкуството да си сътрудничим. Процедури, техники и умения за постигане на ефективно партньорство” с научен ръководител проф. д- р Гюров от СУ.

Приоритет в дейността на детската градина е работата с родителите на децата, като се прилагат различни подходи за превръщането на родителите в партньори при осъществяване на отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата в детската градина.

В ДГ „Младост“ децата са обградени с любов и внимание от 14 учители и 12 обслужващ персонал. Педагогическият персонал се стреми да съхрани детското любопитство и любознателност към света, да развие изследователски дух. Стимулира се инициативността, самостоятелността и творческа активност, интелект и креативно мислене на децата за преоткриване красотата на човешките взаимоотношения в общуването.