Адрес: гр. Габрово, ул. „Тракия” № 3

Директор: Силвия Митрофанова

Тел.: 066 805 216

E-mail: cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg

Работно време ДГ „Мечо Пух“: 06.00 - 18.00 ч.

Работно време филиал с. Поповци:

ДГ "Мечо Пух" гр. Габрово отваря врати през 1946 г.

През 1998 г. се обединява с ОДЗ „Дъга“ и до 2007 г. съществува под това име.

Тя е разположена в центъра на града и е градина с утвърдени традиции в предучилищното образование.

Нетиповият вътрешен архитектурен план на ЦДГ "Мечо Пух" осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, а това допринася за бързото адаптиране на децата към условията, за създаване на позитивни, творчески емоции.

През учебната 2018/2019 г. в ДГ „Мечо Пух“ започна обучение по метод Монтесори в Първа и втора възрастова група.

Детската градина разполага с две бази ДГ ”Мечо Пух” – ул. „Тракия” №3 и филиал в с. Поповци с общ брой деца за учебната 2018/2019 г. – 150. Децата са разпределени в ДГ „Мечо Пух“ – 5 групи със 132 деца и във филиала в с. Поповци - 1 група с 19 деца.

Общият брой на децата в ДГ „Мечо Пух” за учебната 2018/2019 г. е 150, от които:

 • 2 първи групи – 52 деца
 • 1 втора група – 26 деца
 • 1 подготвителна група – 5 годишни – 26 деца
 • 1 подготвителна група – 6 годишни – 27 деца
 • Целодневна група филиал с. Поповци – 19 деца

С богата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

В ДГ "Мечо Пух" работят отлично подготвени и квалифицирани 14 педагози и 12 обслужващ персонал, също така на разположение са психолог и логопед.

Осъществяват се разнообразни квалификационни форми: практикуми, тренинги, беседи, подготовка за участие във форуми на национално и международно ниво с различни обучителни институции.

Акцентира се върху изграждането на пълноценен детски свят. Провокират се потенциалните заложби на децата, стимулират се личните им изяви. Осъществява се качествен възпитателно - образователен процес с европейски измерения.

Работа по проекти и програми:

 • НП „За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст”
 • Схема „Училищен плод” – в съответствие с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за предоставяне па плодове и зеленчуци в учебните заведения.
 • Схема „Училищно мляко” – в съответствие с чл. 6,  от Наредба за условията и реда за предоставяне па мляко и млечни продукти  в учебните заведения.

Изкуството като извор на познание, радост, движение и общуване, има изключително място в живота на детската градина.
Традиция са изложбите на детско творчество и празничните концерти.Спечелени призови места от участие в Национални и Международни конкурси.

 • IV Международен конкурс „Обичам моята родина“
 • Национален конкурс „Победи опасността“
 • Седми  регионален фолклорен конкурс „Златен славей“
 • XV национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче“
 • Национален конкурс „Възкресение Христово“ - Св. Синод
 • Фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“
 • Национален конкурс „Рецептите на баба“
 • Национален конкурс „Гората и нейните обитатели
 • Работа по метод Монтесори

Какви са нашите принципи на работа?
Децата получават отношение и подкрепа от страна на учителите във всяка извършвана от тях дейност. Докато взаимодействат със средата около тях, те откриват силните си страни, усъвършенстват се и се развиват като самостоятелни и отговорни към себе си и заобикалящия ги свят личности.
Свободата при избор между над 100 Монтесори мултисензорни учебни материали, избора на място за тяхното научаване и избора на партньор за игра/работа, както и толерантността на учителите към грешките, дават на децата възможност за постоянно усъвършенстване, концентрация и придобиване на увереност в собствените възможности.
Правилата и редът в детската градина помагат на всяко дете да изгради вътрешна дисциплина в процеса на социализация с деца и възрастни, без да се използват награди или наказания.

Какво още ще намерите при нас?
Радост и удоволствие нашите деца получават ежедневно и от достъпа до дървени съоръжения за игра на изцяло реновираният двор, грижата за биозеленчуковата градинка и плодните дръвчета. В помощ на развитието на нови умения и разширяване на мирогледа са художествените и приложни дейности и ателиета, библиотеката в читателския кът, литературното и театрално ателие, заниманията по музика, клубовете по готварство, наука и настолни игри, ателиетата по танци  и много други.
Ежедневната обратна връзка и взаимопомощ с родителите са основен елемент за придобиването на важните за формирането на личността умения през първите седем години на детето.

Какво се случва с Монтесори децата, като пораснат?

Първите седем години от живота са основата за формирането на личността. В тази най-важна възраст детската градина дава на всяко дете подкрепа и възможност за развитие едновременно в сферите на двигателно/физическо, емоционално, социално, когнитивно/познавателно и езиково (говорно) развитие. Монтесори децата ще познаете по адаптивността, креативността, самостоятелността, социалните умения, вътрешната дисциплина и спокойствие, с които подхождат към всяка ситуация или среда, в която попаднат.