Адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 3

Директор: инж. Васил Христов

Тел.: 066 803 214

Заместник-директор: инж. Димитър Димитров

Тел.: 066 805 307

Заместник-директор: инж. Любчо Симеонов

Тел.: 066 805 307

Заместник-директор: Корнелия Мотова

Тел.: 066 805 307

E-mail: ptggabrovo@abv.bg

Web-site: ptg-gabrovo.com

През 1895 г. в Габрово е открито кожарско училище със средствата на д-р Никола Василиади;

1898 г училището е закрито поради липса на собствена работилница;

1899 г. е открито железаро-кожарско училище;

1904 г. училището е преобразувано в професионално техническо;

1907 г. училището вече е средно техническо;

1924 г. училището преминава на държавна издръжка;

1948 г. училището носи името Народна техническа гимназия „Д-р Н.Василиади”;

1958 г. училището е преименувано в Техникум по механотехника;

2003 г. училището е преобразувано в Професионална техническа гимназия.

Василиадиевци продължават да формират научни интереси, технически умения и навици и да предават примера си на следващите поколения.

 

 

  • За обучението и възпитанието на учениците се грижат общо 60 човека персонал, от които 47 педагогически специалисти. От  тях: 1бр. притежава научна степен доктор; 9 бр. притежават I-ва ПКС; 7 бр. притежават II-ра ПКС; 2 бр. притежават III-ра ПКС; 1 бр. притежава IV-та ПКС; 14 бр. притежават V-та ПКС; 
  • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 495 ученици в 22 паралелки, от тях:  VIII клас с интензивно изучаване на чужд език - 53 ученици в 2 паралелки,  VIII клас с разширено изучаване на чужд език - 26 ученици, VIII клас без разширено и интензивно изучаване на чужд език - 14 ученици и  IX - XII клас - 402 ученици в 18 паралелки.

Училището разполага с три учебни корпуса: два учебни корпуса за провеждане на теоретично обучение и един за учебна и производствена практика. Налични са осем компютърни кабинета, обзаведени със съвременна IT техника, единият кабинет е за обучение по чужд език. Разполагаме и с осем лаборатории, обзаведени със съвременна техника за професионално обучение по всички специалности.

В гимназията се изучават разнородни професии от различните области на техниката: машиностроене, енергетика, електроника, IT технологии, автотранспорт

От учебната 2015/2016 г. учениците се обучават по дуална форма на обучение по специалността „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“. Фирмите партньори по дуалното обучение са: Цератицит, Резбонарезни инструменти, Подем кран, Импулс, Габинвест, АМК.

Училището поддържа тесни партньорски отношения с ТУ-Габрово.