Адрес: гр. Габрово, ул. „Бенковска”  № 18

Директор: Радослав Стоянов

Тел.: 066 801 093

Моб. тел: 0879 406 850

Заместник-директор  УД: инж. Албена Лечева

Моб. тел: 0879 406 851

Заместник-директор УДП: инж. Владимир Владимиров

Моб. тел: 0879 406 852

E-mail: pgtgabrovo@globcom.net

Web-site: http://www.pgt.gabrovo.bg  

1960/1961 г. – Министерство на просветата и културата открива една паралелка по „Обществено хранене” към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученика.

3 май 1963 г. - На основание Заповед № І - 1977 от 03.03.1963 г. на Министерство на външната търговия и Министерство на просветата и културата се създава Техникум по обществено хранене.

1973/1974 г. – На 26.09.1973г. е направена първата копка на новата сграда, която е комплекс върху 22 декара площ в месността Радичевец. На 15 септември 1979 г. Тържествено се открива новият корпус.

1994/1995 г. – Със заповед №РД-14-32 от 20.05.1994г. на Министерство на образованието и науката Техникум по обществено хранене се преименува в Техникум по ресторантьорство и хотелиерство.

2008 г. - Със Заповед № РД-14-150 от 28.05.2008 г. е Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”.

         В гимназията работят 37 учители и възпитатели, които са мотивирани да предоставят добра общообразователна и професионална подготовка на всички ученици. От тях 2-ма са  с първа ПКС, 5 с втора ПКС, 6 с четвърта ПКС и 20 с пета ПКС;

         През учебната 2019/2020 година в училището се обучават около 400 ученици в 21 паралелки по следните специалности: „Икономика и мениджмънт”, „Организация на хотелиерството”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”,„Организация на дейностите в местата за настаняване”, „Кетъринг”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” в дневна форма на обучение. В самостоятелна форма на обучение се обучават 20 ученика.

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” разполага с добра материална база – три учебни работилници, оборудвани и съвременно обзаведени, нов кабинет по сервиране и барманство, осъвременени компютърни кабинети. Гимназията разполага с общежитие с 57 места, което е реновирано и обзаведено с ново мебелировка. През учебната 2011/2012 г. изцяло е  ремонтиран учебно-опитния стол на гимназията. 

През учебната 2017/2018 г. ПГТ „Пенчо Семов” спечели две първи места на Националните състезания по професии от календара на МОН:

         1 място на ученика Росен Илиев в състезанието „Най – добър млад барман”, проведено на 25 и 26 април 2018 г. в гр. Варна;

         1 място на ученичката Габриела Кунчева в състезанието „Най добра бизнес идея”, проведено на 20.04.2018 г. в гр. Пловдив.

На 26.09.2019 г. в „Гранд хотел Варна Александър Цветомир Георгиев ученик от 11 в клас се класира на 3 място в Националния конкурс „Най-добър млад готвач на Българска хотелиерска и ресторантьорска  асоциация за 2019 г.”

 

През учебната 2019/2020 година ПГТ„Пенчо Семов“ започна работа по проект№ 2019-1-BG01-KA102-061565 по програма Еразъм+проектът „Млади предприемачи в областта на туризма“ включва две мобилности на ученици и две мобилности на персонал в град Лайпциг, Германия и град Брага, Португалия.

Ученическата практика на 28 стажанти е за период от две седмици и ще се проведе в хотели, ресторанти и фирми за кетърингови услуги, в които партньорите на гимназията Виталис, Германия и Брага Мобилити Оупън, Португалия са осигурили работни места. Целта на мобилността е участниците в проекта да придобият опит по съответната професия в реална мултикултурна среда, да усъвършенстват езиковите си умения чрез директна комуникация на немски и английски език. В предварителната подготовка на участниците, а и по време на мобилността, ще бъдат използвани иновативни практики и споделен опит на неправителствени организации за оценяване на социални умения и компетенции и изработване на профил на участниците в проекта.

Обучението на 10 учители, преподаватели по професионални дисциплини, е на тема „Проучване на иновативни практики за предприемачески умения, предоставяни от различни доставчици на професионално образование и обучение”. След запознаване с нови методи и форми на организация и преподаване, учителите ще разработят и адаптират учебните си програми за свободно избираема подготовка, ще включат добри практики в ежедневната си професионална дейност. Предвидените открити уроци ще дадат възможност за обмен на идеи в педагогическата колегия.