Адрес: гр. Габрово, ул. „Априловска” № 15

Директор: Елвира Христова

Тел.: 066 807 011

Заместник-директор: Вера Димова

Тел.: 066 803 551

E-mail: nagschool1835@gmail.com

Web-site: www.nag-school.org