Адрес: гр. Габрово; кв.„Трендафил“1; ул. „Венец“ № 7

Директор: Грета Найденова

Тел.: 066 808 203

Заместник-директор по учебната дейност: инж.  Румяна Василева

Тел.: 066 808 293

Заместник-директор по учебно – производствена дейност: инж. Величко Велков

E-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

Web-ite: http://www.souotecpaisii.com/

На 15 септември 1983 г. отваря вратите си най-новото основно училище в Габрово, разположено в квартал „Трендафил“1. То носи името XII ОУ „Георги Димитров“. През 1985 година училището е преобразувано от основно в ЕСПУ „Георги Димитров“ / Единно средно политехническо училище /, а през 1990/1991 г. училището се преименува в СОУ "Отец Паисий" / Средно общообразователно училище / и е най-голямото в областта с 65 паралелки. От 01.08.2016 г. СОУ „Отец Паисий“ е преименувано в СУ „Отец Паисий“ / Средно училище /. От 01.08 2017 г.след заседание на Общински съвет – Габрово се гласува за промяната на финансирането и статута на Професионалната гимназия по строителство. Гимназията се преобразува от държавно в общинско училище и се слива със СУ„ОтецПаисий“ – Габрово.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ е със застроен обем 46540 куб.м, а разгънатата застроена площ – 12850 кв. м. Сградата е санирана и газифицирана В откритата спортна база има хандбално, 2 баскетболни, 2 футболни, 3 за народна топка игрища, площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата, разположени на 26825 кв. м. Училището разполага с 5 корпуса, в които са разположени 22 класни стаи, кабинети по хуманитарни, природни, социални, формални, технически науки, 3 учебни работилници, 3 съвременни компютърни кабинета, кабинет по готварство, 2 физкултурни салона, фитнес зала, закрит плувен басейн, който предстои отново да започне да функционира, игротека, стая на приказките, библиотека с богат книжен фонд и интернет достъп, Актова зала с 250 места, Конферентна зала, ученически стол, и бюфет, медицински кабинет, стоматологичен кабинет.

2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ПРЕДЛАГА И СЕ ОТЛИЧАВА С:

  •  Работа по проекти, които стимулират изявите на учениците и изграждат умения за работа в екип.
  • Разширено изучаване на западен език в VIII клас в Специалност „Строителство и архитектура“.
  • Учениците ежедневно спортуват в избран от тях вид спорт: хандбал, футбол, баскетбол, спортни игри, волейбол, бокс, развиващи игри народни танци.
  • Училището работи в екип с Национална астрономическа обсерватория и Планетариум, Национален музей на образованието, Куклен театър – Габрово, Регионален исторически музей, Интерактивен музей на индустрията Технически университет – Габрово и др., а това спомага за провеждане на открити уроци извън училище и занимания по интереси в среда различна от училищната.
  • Училището предлага безплатен транспорт по пет маршрута в града и извън населеното място.
  • Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден се обгрижват до 18:00 часа.
  • Училището предлага професионални консултации с училищен психолог, педагогически съветник и ресурсен учител.
  • Учениците, завършили Специалност „Строителство и архитектура“, получават III степен професионална квалификация и притежават компетенции по компютърното проектиране с помощта на софтуер като AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, 3D Studio max.
  • Учениците, от Специалност „Интериорен дизайн”, работят в кабинет оборудван с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет / устрйство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението /, принтер. Завършилите получават III степен професионална квалификация.

Учебните програми и материалната база, която предлага СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ дава възможност на учениците си след XII клас  да продължат образованието си в български и чужди университети и да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.