Адрес: гр. Габрово, ул. "Венец" № 7

Директор: Грета Найденова

Тел.: 066 808 203

Заместник-директор по учебната дейност: инж. Румяна Василева

Заместник-директор по учебно- производствена дейност: инж. Величко Велков

Тел.: 066 808 203

E-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

Web-site: http://www.souotecpaisii.com/

На 15 септември 1983 г. отваря вратите си най-новото основно училище в Габрово, разположено в квартал "Трендафила". То носи името XII ОУ "Георги Димитров". През 1985 година училището е преобразувано от основно в ЕСПУ "Георги Димитров" / Единно средно политехническо училище / с 1519 ученика и 48 паралелки. През 1990/1991 г. училището се преименува в СУ "Отец Паисий" и е най-голямото в областта с 65 паралелки. През 1992 година завършва първият випуск XIІ клас с 57 ученика.

 • В училището работят 50 висококвалифицирани педагогически специалисти и 12 непедагогически персонал.
 • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 431 ученици в 23 паралелки, от тях: начален етап I- IVклас - 195 ученици в 10 паралелки, прогимназиален етап V- VII клас - 127 ученици в 6 паралелки и гимназиален етап IX-XII клас – 109 ученици в 7 паралелки.

От 01.08.2017 година  след  заседание на Общински съвет Габрово се гласува  за промяната на финансирането и статута на Професионалната гимназия по строителство.  Гимназията  се преобразува от държавно в общинско училище и  се слива със СУ „Отец Паисий“ - Габрово.

В настоящият момент в СУ „Отец Паисий“ е реализиран прием на ученици след VII клас - направление "Строителство и архитектура" и специалност  “Интериорен дизайн”, професионално направление „Дизайн” .

Училището е с 5 корпуса, в които са разположени 33 класни стаи, 10 кабинета, 3 учебни работилници, 2 физкултурни салона и  фитнес зала. В откритата спортна база има хандбално, две баскетболни, едно футболно и три за народна топка игрища, площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата и ученици велосипедисти, разположени на 26 825 кв.м площ.

СУ ”Отец Паисий” се отличава с:

 • най - голяма застроена площ;
 • най - голям брой учебни кабинети;
 • единственото училище в региона с Актова зала с 250 места;
 • канферентна зала;
 • два физкултурни салона;
 • фитнес зала;
 • закрит плувен басейн, който предстои отново да започне да функционира;
 • столова и бюфет;
 • професионални консултации с училищен психолог, логопед и ресурсен учител.