Адрес: гр. Габрово, ул. "Митко Палаузов" № 54

Директор: Стелиана Постомпирова

Тел.: 066 803 487

E-mail: ivanvazov_gabrovo@abv.bg

Web-site: http://www.daskalo.com/ivanvazov58/

VI ОУ „Иван Вазов“ е разположено в един от най-красивите и екологично чисти райони на Габрово, кв. „Маркотея“. Отдалечено е от централния път. Създадени са условия за безопасно движение на учениците.

Благодатната природна зелена даденост в района – алея с кестени, пътека с кипариси, брезова горичка, класната стая на открито и детския кът на тревните площи, правят училище „Иван Вазов“ едно от най-привлекателните места в Габрово. На фона на тази зелена красота се откроява сградата на училището – в слънчева промяна. Фасадата в златисто грее.

 

            VI ОУ „Иван Вазов“ е открито е на 30 октомври 1958 г. и първоначално носи името на Митко Палаузов. От 1992 г. е преименувано на името на патриарха на българската литература Иван Вазов.

 

         Учителите са креативни, предприемчиви, с добра воля, с желание за промени, новости, експерименти.

         През учебната 2019/2020 година в училището се обучават 148 ученици от I до VII клас в 7 паралелки, от тях: начален етап I- IV клас - 74 ученици в 4 паралелки и прогимназиален етап V - VII клас - 74 ученици в 3 паралелки.

 

            В училището са изградени три видеозали с мултимедия: зала „Зора“,  зала „Синева“ и зала „Водопад“. Създадени са две игротеки за децата от начален етап: игротека „Изгрев“ и игротека „Звезда“. На разположение на учениците и родителите е методичен кабинет, в който работи училищен психолог. В училище работят съвременен компютърен кабинет  с интерактивна бяла дъска; Библиотека с интернет връзка; Културен център; Специализирани кабинети по физика, биология, металообработване, готварство.

         Сградата на училището е обновена, модернизирана и газифицирана.

         Изградено е вътрешно и външно видеонаблюдение за осигуряване безопасност на учениците.

       Изградена е Wi Fi мрежа.

         VI ОУ „Иван Вазов“ разполага с най-съвременния спортен комплекс в града: Изградено е спортно игрище с тенис-корт и възможности за игри по баскетбол, волейбол, хандбал. Физкултурният салон е просторен, до който в близост е оборудвана фитнес зала.

         Към училището функционира ученически стол и училищен бюфет, които предлагат здравословни храни.

         Предоставят се професионални консултации с училищен психолог и логопед.