Адрес: гр. Габрово, ул. "Орлово гнездо" № 12

Директор: Нина Митева

Тел.: 066 807 516

Заместник-директор: Наталия Шкарова

Тел.: 066 807 516

E-mail: ran_bosilek@mail.bg

Web-site: http://ou-ranbosilek.webnode.com/

“Ран Босилек” е училище приемник на Първа прогимназия “Радион Умников”, открита през 1891г. През 1967г. учители и ученици влизат в нова сграда в кв. “Камъка”. Новото училище приема името на вълшебника от приказния свят на детството - Ран Босилек.

Бъдещият облик на нашето училище, залегнал като визия в целевата част на годишния план, е „Мечтатели с амбиции за утрешния ден!“. Обучението е насочено към бъдещето, към придобиване на нови знания и компетентности, социални умения и качества, вкус към знанието и промените, практическа интелигентност и творческо мислене, организираност, дисциплина, достойнство и комуникативност.

         ОУ „Ран Босилек“ е място, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.

 • В училището работят 41 педагогически специалисти, които притежават висока базова квалификация.
 • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 493 ученици в 20 паралелки.

В масивната четириетажна сграда на училището са разположени класни стаи, три компютърни зали, оборудвани с нови компютри, интерактивни дъски и осигурен достъп до интернет мрежата, видеозала, игротека, библиотека, стол, медицински кабинет, администрация и физкултурен сектор.

През 2018г. материалната база на ОУ „Ран Босилек“ е осъвременена и модернизирана. Във всяка стая е изградена интернет мрежа. Оборудването в кабинетите е ново и включва лаптоп и телевизор.

За нас мотивацията е в основата на учебния процес. Представянето на дадена задача като мисия, предизвиква учениците да мислят по-креативно и да търсят нестандартни решения. Така те учат по нов, забавен и вълнуващ начин. Интерактивната форма на обучение, повишава усвояването на преподадените уроци. Учениците ни всяка година заемат призови места в общински, областни, национални и международни олимпиади и състезания в областта на науките, изкуствата и спорта.

 • Спортният сектор разполага с два модерно обзаведени салона, съблекални и фитнес - зала.
 • Часовете за отдих и игри се осъществяват в игротеката на училището, физкултурните салони, компютърните кабинети и спортните игрища.
 • Библиотеката е разположена на първия етаж на училището и разполага с голяма сбирка от художествена и научна литература.  
 • Училището разполага с медицински кабинет, който се посещава от учениците, които имат нужда от специализирана помощ.
 • В училището се предоставят професионални консултации с училищен психолог и логопед.

Екипността, партньорството между педагогическия екип и семействата, между педагогическия екип, семействата и директора е най-сигурната гаранция за качествена учебно-възпитателна дейност. Образованието е инвестиция за цял живот. Инвестиция, която е безценна и незаменима.

Училищни символи:

 • Марш на училище „Ран Босилек”
 • Празнична униформа за ученици и учители
 • Клетва на първокласника
 • Училищно знаме