Адрес: гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 27

Директор: Валентина Венкова

Тел.: 066 807 736

E-mail: n.u._vlevski@abv.bg

Web-site: nu-vlevski-gabrovo.com

След Освобождението населението на Габрово започва да нараства. Градът расте на юг, така наречен „Горният край”. Според първото преброяване в 1880 г. то вече е 7646 души.

Година 1881. Възрожденският дух не е спаднал, най-малко в люлката на българското образование – Габрово. С протоколно решение № 12 от 03.02.1881 г. на Габровското общинско управление се решава: „Да се съгради едно училищно здание със седем стаи на горния край на града от лявата страна на р. Янтра и местността „Бойов кладенец”, до къде „чарковете” в местността „Малешковото” до Горнокрайския мост. За година и половина училището е построено върху 600 кв.м. площ на здрава каменна основа с мази и един етаж със 7 класни стаи. То е едно от първите в града след Освобождението, разположено в самостоятелна специално построена за целта сграда.

 • Учениците се обучават от екип от 15 добре квалифицирани преподаватели.
 • През учебната 2017/2018 година в училището се обучават 126 ученици в 7 паралелки в начален етап I- IVклас.

Всяка класна стая е оборудвана с мултимедия и интернет. За работа в часовете наред с традиционните форми и методи на преподаване  се използват електронни учебници, "Енвижън" - софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес,както и Образователен сайт №1 на България „Уча се“.

За развитието на способностите на своите ученици училището предлага: 

 • целодневен режим на обучение
 • логопедичен  и ресурсен кабинет
 • педагогически съветник
 • обновени класни стаи и  игротека
 • физкултурен салон
 • компютърен кабинет
 • медицински кабинет
 • бюфет
 • обедно хранене

Училищни символи:

 • Химн на НУ„Васил Левски”
 • Монограми с лика на Васил Левски
 • Училищно знаме

Единственото начално училище в град Габрово, което дава отлична съвременна подготовка в начален етап на основното образовани  на учениците. Децата са от една възрастова група, откриват своята идентичност и са запазени от  агресията и предизвикателствата на по-големите ученици.

Учениците получават домашен уют, прекрасни условия, професионални преподаватели и добра подготовка.