ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

За жителите на Община Габрово, 750 лв. от общата сума - 1200 лева на месец се поема от общината. За настаняване в Регионален хоспис с финансовата подкрепа на Община Габрово потребителите следва да отговарят на следните критерии:

Да са с някой от следните заболявания: Злокачествено новообразувание в терминален стадии, състояние след тежък мозъчен инсулт, паркинсонов синдром, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност, в тежко състояние

Да са насочени за настаняване от личен лекар

Да са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Габрово, последните 2 години

Да няма сключен договор срещу задължение за издръжка и гледане

В особени случаи, когато спешно нуждаещ се от грижа не разполага с никакви средства и няма роднини, които да могат да заплатят част или цялата сума, издръжката изцяло се поема от съответната община и от дарители.

От средно месечната сума на доходите на лицето  и близките (съпруг/съпруга и роднини по права линия до първа степен или, при липса на такива, до втора степен), за 6(шест) месечен период се изважда сумата от 900 лв. и остатъкът е основа за изчисляване средно месечния остатък от дохода, който не трябва да надвишава 560,00 лв. на човек.

„Трябва да успеем да отговорим на пациентите, които споделят с нас „Лекарят ми каза, че нищо повече не може да се направи“…Ние се опитваме да поемем грижата за хора, чието заболяване не подлежи на радикално лечение, заради естеството или стадия му на развитие. Опитваме се да гледаме на тях като личности, попаднали в много трудна и единствена в живота им ситуация….Опитваме се да им помогнем да намерят смисъла на оставащия им живот…Нашата цел е преди всичко да помогнем на пациента и семейството му да решават проблемите, наложени от заболяването по избран от тях начин и да изживеят остатъка от живота си според техните разбирания и желани.“

Д-р Сесили Сондърс - Заключителен доклад пред Втори европейски конгрес по палиативни грижи

 

УСЛУГАТА ПРЕДЛАГА:

 • стационар с разкрити 21 легла за пациенти от територията на областта.
 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи  и санитарно обслужване
 • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване
 • консултация със специалисти при нужда
 • рехабилитация
 • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
 • социални и духовни грижи
 • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи

 

УСЛУГАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ЛИЦА:

 • Възрастни хора с тежки хронични заболявания
 • Прекарали инсулт
 • Страдащи от онкологични заболявания
 • Инвалиди и хора с инвалидизиращи заболявания
 • Тежко болни в напреднала възраст или напреднал стадии на болестта
 • Самотни възрастни хора

Реализираната хоспис-услуга, гарантира осъществяването на непрекъснати и професионални палиативни грижи. Основен приоритет на екипа от професионалисти е да осъществи един добре преживян живот за хората с тежки и напреднали заболявания!

 

ЕКИП

Управител

Счетоводител

Лекар

Медицински сестри – 5

Психолог

Санитари – 4

Домакин-поддръжка

 

СТАЦИОНАР ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ:

гр. Дряново

ул. "Шипка" 164 (Сградата  на бившата ОМБАЛ)

e-mail: hospicegabrovo@mbox.contact.bg

тел:       0676 / 716 66 - Нели Тодорова

            

ОБЩИНА ГАБРОВО

5300 гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

E-mail: s.deneva@gabrovo.bg

тел:       066/ 818 390

                0877158049