Магазин за отдаване под наем: с. Кози рог

 

Площ: 81,00 кв.м.

Строителна система: монолитна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не.

 Обектът се състои от търговска зала, складово помещение, санитарен възел, с обща полезна площ 81,00 кв.м. Магазинът е с под - мозайка, а стените и таванът са латексово боядисани, олющени. Северозападната част на сградата е изпълнена с витринни прозорци с метална дограма. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

Начална тръжна цена, съгласно т.1.2.1, зона села до 50 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 23,49 лв. без включен ДДС.