Аалст е град в Белгия, провинция Източна Фландрия. Разположен е на река Дендер, приблизително на средата на пътя между Брюксел и Гент. Населението му е около 79 026 души.

Партньорските отношения между Габрово и Аалст започват през 1976 г., когато делегация от Белгия, в която е и журналистът Жос Де Гайтер от Аалст, посещава Габрово. Впечатлен от видяното, особено в Дома на хумора и сатирата, в него се ражда идеята да запознае двата града. Още през пролетта на следващата година в Габрово пристига официална белгийска делегация, водена от кмета Марсел Де Бископ.

Официално, двустранното споразумение за сътрудничество е подписано на 14 май 2010 г. в Габрово. В споразумението са записани намеренията на двете страни за иницииране и участие в съвместни проекти в областта на туризма, обмяна на административен опит, култура, младежки и социални дейности и образование.

Аалст е известен със своя карнавал, който се провежда в края на месец февруари. Именно карнавалите са голямата обща тема на двата града, в която разменяме идеи, работим заедно и се развиваме. Делегации от двата града традиционно си разменят гостувания по време на карнавалите, а групи от Аалст са неизменна част от шествието в Габрово.

Сътрудничеството ни прерасна и в редица сдружения, които работят по проекти, свързани с насърчаване на европейската карнавална култура, социални и арт проекти, инициативи, свързани с образованието, областта на медицината, младежите и хората с увреждания. Дългогодишно е партньорството ни в сферата на младежкия обмен, а също така и работата по програма „Еразъм – младежи в действие“.

Полезни връзки:
www.aalst.be

http://www.aalstcarnaval.be

http://www.facebook.com/StadAalst/ 

http://aalst.be/default.asp?siteid=1&rubriekid=1012#article5593 

Едно карнавално сърце за Габрово“  - http://carnavalshart.wix.com/index#!

Клуб „Приятели на Белгия“

„Хора в помощ на България – Аалст – Габрово“