Медицинският обмен започва през 2001 г., когато двама лекари от Габрово заминават на специализация в OLVZ за един месец. От 2009 година насам програмите за обмен включват изнесени обучения на специалисти от Аалст за една – две седмици в габровската болница. За това време над 120 души от двете лечебни заведения са преминали специализации.

На 28 октомври 2016 г. двете болници формализираха съществуващите взаимоотношения, чрез подписване на Споразумение за партньорство, скрепено с подписите на двамата болнични директори, в присъствието на кметовете на Аалст и Габрово.