В проекта за междукултурен обмен, по програма Еразъм+, участваха 18 български и белгийски младежи, които заедно с техните ръководители живяха в селата Стоевци и Гъбене при приемни баби и дядовци в продължение на една седмица, от 24 до 28 август 2015 г. Инициативата целеше да възобнови връзката между поколенията, да даде възможност на младите хора да научат непознати или позабравени български народни обичаи, традиции, фолклорни песни и танци, както и да се поучат от опита на старите хора.