СЪОБЩЕНИЕ 2.98 MB
ПУП - ПЗ
15.11.2021
ПУП 2.73 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-85#1/09.12.2021г.
10.01.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.47 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-85#2/08.03.2022г.
31.03.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.31 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ 3.88 MB
ПУП 2.78 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-85#6/11.04.2022г.
14.06.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.23 MB
ЗАПОВЕД №569/07.04.2022г. 3.42 MB