Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Габрово, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

Анелия Рачева
Венелина Иванова
Грета Найденова
Даниела Пенева
Даниела Петрова
Деница Асенова
Детелина Иванова
Дияна Тодорова
Евгени Мичев
Екатерина Караколева
Емилия Дечева
Иванка Йосифова
Илина Глутникова
Кристиян Николов
Любка Цанкова
Магдалина Дончева
Мариана Владова
Марианка Стефанова
Нора Христова
Пенчо Карапетрович
Ралица Петрова
Рачо Шеитанов
Росин Калпазанов
Силвия Трифонова
Соня Ронкова
Таня Йонева
Юлия Ненова

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната и свързаните с него мерки за ограничаване провеждането на заседания, работни групи и други подобни, Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Габрово, съгласно Решение №36/20.12.2019г. и Решение №25/30.01.2020г. на Общински съвет Габрово, реши да определи дати за изслушване на кандидатите след 13.04.2020 г. или след отмяната на извънредното положение.