До края на месец февруари 2021г. може да участвате в анкетното проучване за развитието на община Габрово през следващите 7 години.

Планирането на новия 7-годишен период от развитието на община Габрово предстои да се случи в следващите месеци. Участието на гражданите е от изключително значение за правилния подход в планирането и идентифицирането на приоритетите за развитие.

Във връзка с разработването на своя план за интегрирано развитие Община Габрово отправя покана към жителите на общината и всички заинтересовани страни да се включат в анкетно проучване, чрез което да дадат своето мнение за бъдещото развитие на нашата територия.

Линк към анкетата: https://bit.ly/2MvEsOe

Целта на проучването е, базирайки се на общественото мнение, да обобщи приоритетите за развитие на общината, да набележи предстоящи проекти и инвестиции и да уточни към какво да бъдат насочени усилията за новия програмен период. Анкетите са напълно анонимни, а резултатите ще бъдат представени само в обобщен вид.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ГАБРОВО 2021-2027!

115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ГАБРОВСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ (част 2)
23 февруари 2021
Община Габрово обявява обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг за изграждане на сцена на открито в „РЕМО „ЕТЪР“
23 февруари 2021