От лопати и подкови до сложни съоръжения и оборудване

 

През 1909 г. фабрика „Иван Недков“ се преобразува в Командитно дружество, а през 1912 г. то се пререгистрира като Анонимно АД, с капитал от 250 000 златни лева. Слага се началото на съвременното индустриално машиностроене в Габрово, в което  първостепенна роля има Иван Недков. Стремейки се към предимство и по-голяма самостоятелност, той постепенно изкупува акциите на другите съдружници.

Фабриката започва производство на комплекти машини – трансмисии, кожарски барабани, помпи за кожарската индустрия и др. През 1912 г. там е излят бронзовият бюст към паметника на Продан Тишков – Чардафон. По време на Първата световна война фабриката е милитаризирана и произвежда корпуси на ръчни бомби „одринки”, лопатки за шанцов инструмент и подкови за обозните волове. За да се запаси с материал за целия военен наряд, Иван Недков лично отива в град Катовиц, Германия (дн. Катовице, Полша). Той е притеснен дали ще му дадат „огромното“ за неговите представи количество от 100 тона, което развеселява директора на завода.

През 1922 г. Иван Недков изработва и подарява целия метален парапет към втория етаж на габровската библиотека “Априлов-Палаузов”. Между 1925 и 1927 г. произвежда оборудването на Кожарското училище в Ловеч – кожарски барабани, трансмисии, шайби, лагери, помпи и всичко останало.

Ив. Недков се специализира в производство и монтаж на железни комини за предприятията, като си изработва собствена технология.

Следва продължение

Целия материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово, може да прочетете в сайта на музея: https://h-museum-gabrovo.bg/?p=9634