Предоставянето на услуги по пазаруване на храна и лекарства за най-нуждаещите се хора в епидемичната обстановка ще продължи и през следващата година.

С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ срокът на проекта „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 3“ се удължава до 30 септември 2021 г.

Периодът е съобразен с разпределението на остатъка от средствата по договора на обща стойност 553 320 лв.

Подкрепата е насочена към възрастни над 65 г., които не могат да се обслужват сами, към хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 г., пълнолетни в риск.

От месец април до момента над 600 души от Габрово и селата са ползвали патронажната грижа.

Със средства на потребителите може да се достави готвена храна, да се пазаруват хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, да се заплатят битовите сметки.

Дейностите се извършват с два товарни автомобила – на Община Габрово и на общинското предприятие „Благоустрояване“, както и с един електромобил, предоставен безвъзмездно от фирма „Уко България“. Ангажиран е персонал от 33 души – сътрудници по социалната работа, шофьори, координатори. Всички са подсигурени с лични предпазни средства и дезинфектанти.

В края на месец март с решение на Общинския съвет беше разкрита временна платена услуга „Кризисна социална кухня“, от която досега са се възползвали повече от 150 лица.

Заявки и за двете услуги се приемат на телефони: 066 818 380 и 0882 960 994 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа), както и на електронна поща: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg.

В Габрово ще изпратим 2020 година с концерт на Миро
22 декември 2020
Половин милион лева за водоснабдяването на селата в кметство Кметовци
23 декември 2020