Одобрен е проектът на Община Габрово за закупуване на два електромобила с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 40 000 лв. по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства чрез Инвестиционната програма за климата.

Екологичните возила са предвидени за Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Те ще се ползват от инспекторите, които контролират дейностите по управление на отпадъците на територията на общината. Очакваният годишен пробег на един автомобил е около 25 000 км.

На заседанието си от 29 октомври Общински съвет – Габрово подкрепи инициативата и даде съгласие за осигуряване на дофинансиране до 90 000 лв. от инвестиционната програма на Регионалното депо за 2021 г.

Условие за сключване на договора е да бъдат избрани доставчици по реда на Закона за обществените поръчки. Електромобилите трябва да издържат 100 км пробег с едно зареждане и максимална скорост минимум 80 км/ч. Да са снабдени с литиево-йонна батерия с не по-малко от 2 000 цикли на заряд и разряд, капацитет минимум 15 киловатчаса и гаранция не по-малко от 5 години.

През 2017 г. Община Габрово прибави към автопарка си електрическата КИА Соул, а от 2018 г. същия автомобил ползва и музей „Етър“. Колите бяха закупени чрез съфинансиране от НДЕФ.

„За вас, родители“ – новата рубрика на Превантивно-информационния център по зависимости - Габрово
25 ноември 2020
Изложбата „Габрово - център на знание и просвета“ гостува в МОН
25 ноември 2020