На 25.03.2011 г. 20 младежи – представители на Ученически младежки съвет взеха участие в акция за почистване на алеята и язовир Синкевица от пластмасови отпадъци. Инициативата беше подкрепена от Ловно-рибарско дружество „Чардафон” и училищата: НАГ „Васил Априлов“, ПТГ „Д-р Никола Василиади”, ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев”, ПГТ „Пенчо Семов” и СОУ „Отец Паисий”.
В акцията бяха събрани около 80 чувала с отпадъци.