Фондация „Глобални езикови системи“ – Нови Сонч, Полша е неправителствена организация, чиято мисия е да промотира сътрудничеството между младите хора от различни европейски страни, като насърчава комуникацията и културния обмен.

Под патронажа на заместник – кмета на град Нови Сонч – госпожа Божена Явор, фондацията кани млади хора от Габрово да вземат участие в проекта „Филм за моя град“. Проектът представлява интернет базиран международен конкурс за кратки 5 минутни филми, създадени от тийнейджъри от Нови Сонч и побратимените му градове. Конкурсът цели една по – различна презентация на града, пречупена през погледа на младите хора – да покаже техните интереси, любими места, събития и различните им възгледи за живота. Филмите ще дадат възможност на тийнейджъри от други градове да видят градовете през очите на младите си връстници. По този начин, чрез средствата на изкуството от фондацията се надяват да провокират самите участници и зрители да посетят побратимените на Нови Сонч градове.

Поканата е към ученици на възраст от 15 до 19 години, като за участие в конкурса ще бъде одобрено само едно училище от град Габрово. Срокът за подаване на заявката е до 10 април 2011 г. За повече информация и въпроси, може да се обръщате към отдел „Протокол, международно сътрудничество и връзки с обществеността“ в Община Габрово и на тел. :066 80 65 91.