Кметът Николай Сираков се срещна с работещите в Общински пътнически транспорт, за да изслуша исканията на хората предвид сложното икономическо състояние на дружеството. Основните им искания касаеха изплащането на заплати, както и цената на картите за градския транспорт.

На срещата отново беше подчертано, че дружеството е в криза, която според Сираков е резултат от некомпетентно управление през последните години. Що се отнася до предишните двама управители, единият е продавал активи, за да плаща заплати, текущи разходи и да купува автобуси, а другият с приходите е изплащал заплати и трупал задължения за горива, масла и резервни части. И двамата управители не са работили в посока дружеството да бъде печелившо, обобщи Сираков и допълни, че сегашният управител е заварил фирма, чиито приходи трябва да бъдат разпределяни между заплати, текущи разходи и кредитори. Задълженията към момента са 600 000 лв. Това е и причината хората да не си получават навреме заплатите.

Сираков се ангажира дължимата половина от заплатата на работещите да бъде изплатена до 28-ми март, както и да бъде преразгледана цената на картите и билетите за бусчетата. Кметът благодари на синдикатите и работниците за това, че заедно разискват проблемите конструктивно, въпреки непопулярните мерки, които ще трябва да се вземат за стабилизиране на дружеството.