Изпълни се заканата на кмета на Община Габрово Томислав Дончев, че тазгодишната кампания по пролетното почистване на града „Яхвайте метлите 2!” ще бъде поне два пъти по-мащабна от миналогодишната. Общото количество събрани отпадъци от общинската администрация,училища, фирми, институции и граждани до момента е 100.5 тона при 52.5 тона през миналата година, а това означава, че сме изпълнили заканата повече от два пъти. Внасяме уточнението, че събраното количество на отпадъците ще продължава да расте, тъй като кампанията още не е приключила.

Училищата
В акцията по почистването се включиха 17 детски и учебни заведения. Извозени са 45 тона отпадъци – 30 курса по 1,5 тона. Тук отбелязваме почти двойно нарастване на включилите се учебни заведения, които миналата година са били едва 10 и почти тройно нарастване на събраното количество отпадъци, които миналата година са били 18 тона.

Община Габрово
5 екипа от Община Габрово „яхнаха метлите” на 4 април 2009 година.
Екипът на кмета Томислав Дончев беше в реката. Само там бяха събрани 2 камиона с отпадъци. Екипът на заместник-кмета д-р Нели Савчева – дирекциите „Образование и култура” и „Здравеопазване и социални дейности” почистваха района около Дома на културата „Емануил Манолов”. Дирекциите „Благоустрояване и строителство” и „Устройство на територията” засадиха 65 метра жив плет на площадката срещу блок Катюша. Под ръководството на заместник-кмета Таня Христова друг жив плет засадиха служителите от дирекция „Устойчиво развитие” и Отдел ГРАО на Община Габрово. Екипът на заместник-кмета Калинка Пенева – дирекциите „Финансово-счетоводна”, „Местни данъци и такси” и „Общинска собственост и стопанска дейност”, подкрепени от дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” почистиха парка Баждар. След като почистиха там по собствена инициатива те почистиха и детската площадка над Летния театър, позната като „Слончето”. Общинските съветници за втора поредна година почистиха детската площадка над Любовната чешма.

По време на своя трудов полуден Община Габрово събра 13,5 тона отпадъци – 9 камиона по 1,5 тона. Това е малко по-малко от събраното през миналата година – 18 тона. За разлика от миналата година, обаче, през тази година бяха засадени общо 75 метра живи плетове.

Гражданите
Три пъти по-масово беше участието на гражданите. До момента в Община Габрово са постъпили общо 22 сигнала, като обажданията продължават. До момента са извозени 46 тона отпадъци, 6 тона са неприбрани. Извозването продължава по график. Общото количество на събраните от гражданите отпадъци е 52 тона, а това е три пъти повече от миналогодишните, които са били 16.5 тона.

Спортистите
В почистването се включиха и над 300 спортисти, което се случва за първи път. Те почистиха всички спортни бази в града.

Благодарностите
Благодарим на всички, които участваха!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!
Няма да изреждаме техните имена, няма да казваме кои са...
Просто ще кажем, че те направиха това за Габрово, но го направиха и за себе си,
защото ние сме стопаните на този град и трябва да се грижим за него дори повече, отколкото го обичаме!

Представяне на проекти по ОП "Регионално развитие"
5 април 2009
Смехотерапия в габровската болница
7 април 2009