Снимка: НСОРБ

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

За област Габрово двамата представители, които според квотния принцип ще представляват региона в Регионалния съвет за развитие са кметът на община Габрово Таня Христова и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева – кмет на община Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 – 2023 г. Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Като упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие бе заместник-министър Деница Николова, която представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

"Аз карам с каска" за деца
10 Септември 2020
Изложба с творби от Националния пленер по живопис „БОЖЕНЦИ“ 2020
10 Септември 2020