На 12.09.2020г., /събота/, от 10:00 часа в парк Баждар ще се проведе състезание по колоездене „Аз карам с каска“ за деца до 16г. Целта на инициативата е да се обединят усилията на различни институции и общности, за да се популяризират планинското колоездене, възможностите за спорт и развлечения в съхранена природна среда. Записването за участие в състезанието се извършва на адрес и на място в деня на състезанието срещу такса в размер на 2,00 /два/ лева за един участник. Регистрацията и получаването на състезателните номера се извършва от родител или настойник по реда на пристигането.

Участниците трябва да са придружени от родител или пълнолетен и упълномощен от родителите на участника представител. Към датата на провеждане на събитието да са в добро физическо и психическо здраве и да участват с велосипед в добро техническо състояние, като задължително носят каска и ръкавици по време на състезанието. За участие в състезанието не се изисква принадлежност към спортен или велосипеден клуб. На участъците с повишена техническа трудност на преминаване ще бъде поставена необходимата сигнализация и маркировка, с която всички участници са длъжни да се съобразяват.

Част от състезателното трасе преминава през зелените площи на парка, което изисква отговорно и ангажирано отношение към опазването на околната среда. Идеята е да се проведе състезание, което да провокира екосъобразно поведение в съхранена природна среда чрез упражняването на неагресивни и щадящи биологичното разнообразие спортове и инициативи.

За повече информация: Николай Петков - 0877 327 337