В действие е вече универсален телефон за сигнали на граждани, по които правомощия има Община Габрово.
На номер 0700 144 10, на цената на един градски разговор денонощно могат да се подават сигнали за:

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване
  • Препълнени контейнери
  • Не извозени контейнери
  • Не спазен график на извозване на съдовете
  • Горене на общинското депо за ТБО /твърди битови отпадъци/
 2. Околна среда
  • Нерегламентирани сметища
  • Замърсяване на публични площи
  • Замърсяване на реки
 3. Снегопочистване
 4. Вандализъм
 5. Бездомни кучета
 6. Градски транспорт
 7. Бедствия и аварии
  • Паднали дървета
  • Свлечени скални и кални маси
Представяне на проекти по ОП "Регионално развитие"
5 април 2009
Смехотерапия в габровската болница
7 април 2009