Гратисният период, в който не се налагаха санкции и който даваше възможност на гражданите да се запознаят с правилата в зоните за платено паркиране в Габрово, изтича на 30 юни.

От 1 юли зоните за платено паркиране ще работят от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Зоните са обозначени с информационни табели, в които са описани условията на паркиране, размерът на таксата и начинът на заплащането ѝ, както и принудителните мерки, които се прилагат при нарушение.

Цената за 1 час престой в зоните е 1 лев с ДДС.

Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с правилата в зоните за платено паркиране, с техния обхват и видовете абонаменти, от които могат да се възползват, на сайта на Община Габрово - в секция Платено паркиране - https://gabrovo.bg/bg/page/1397