Община Габрово, Фондация за приложни изследвания и комуникации и Института за пазарна икономика, организират заключителна конференция за представяне на резултатите от проведените анкети, анализи и проучвания, свързани с бъдещото развитие на Габрово. 

На 23 юни 2020г. от 16:00 часа в зала „Възраждане“ ще бъдат представени резултатите от проведената онлайн анкета сред учениците и младежите в Габрово, изводи от проучването сред бизнеса и политиците, както и обобщеният социално - икономически анализ, разработен от Института за пазарна икономика.

Събитието е отворено за външна публика и желаещите ще имат възможността да споделят мнения и да дадат препоръки, в рамките на организираната дискусия, в края на конференцията. Целта е да се очертаят целите и задачите в развитието на Габрово, в контекста на бъдещето на Европа, като се включат всички заинтересовани страни в процеса на стратегическо планиране.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГАБРОВО“

16:00 ч. – Откриване от Таня Христова, кмет на община Габрово

16:30 ч.– Презентация на Петър Ганев, експерт от Института за пазарна икономика

17:30 ч. – Дискусия

18:00 ч. - Закриване

Събитието се провежда рамките на проект TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Три дни остават, за да спечелите в еко кампания
23 юни 2020
„Запомнени, сърцата не умират...” – 90 години от рождението на Мария Семерджиева
23 юни 2020