Община Габрово, НУ „Васил Левски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и детските градини „Мечо Пух“ и „Явор“ получават финансиране, за да реализират проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“. Средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От постъпилите 901 заявления на общини и кметства предложени за финансиране са 232 проекта със средства до 10 000 лв. Сред тях са два проекта на Община Габрово – за обновяване на детска площадка на ул. „Петър Михов“ на стойност 9 990 лв. и за изграждане на кът за отдих в село Орловци на стойност 9 996 лв.

Детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. „Трендафил ІІ“, обновена по ПУДООС през 2018 г.

От постъпилите 506 проекта на училища и детски комплекси са одобрени 110 със средства до 5 000 лв. За Габрово това са инициативите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Сред цветя и игри и ученето ни върви!“ на стойност 4 976,88 лв., и на НУ „Васил Левски“ – „Обичам природата и аз участвам“ на стойност 4 994,34 лв.

От постъпилите 426 проекта на детски градини са одобрени 132 със средства до 5 000 лв. За Габрово това са активностите на ДГ „Мечо Пух“ с „Уча и играя в класна стая без стени“ на стойност 4 968 лв. и на ДГ „Явор“ със „С мен играй и ти“ на стойност 4 980 лв.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 30 ноември 2020 г. за общините и кметствата, а за училищата и детските градини – до 31 октомври 2020 г.

Кампанията „Чиста околна среда“ придоби широка обществена популярност и благодарение на нея с доброволния труд и мащабното участие както на възрастните, така и на подрастващите са постигнати резултати в цялата страна, които водят до ново отношение към природата и грижата за опазването ѝ.

Протоколът с одобрените проектни заявления, подлежащи на финансиране в кампания „Чиста околна среда – 2020“, е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.