Габровският Общински съвет единодушно подкрепи предложението на кмета на Габрово за създаване на „Общински социален фонд COVID-19“.

Решено беше той да разполага със средства в размер на 30 000 лв. за еднократна подкрепа, под формата на ваучери за закупуване на хранителни продукти, на нуждаещи се лица и семейства, изпаднали в затруднение в резултат на икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията от COVID-19.

След въведените противоепидемични мерки, съществена част от работодателите на местно ниво промениха режима на работа и ангажираността на персонала си. В следствие на икономическите последствия от кризата COVID-19, не малка част служители и работници са освободени от работа.

По данни на дирекция „Бюро по труда“ – Габрово, от обявяването на извънредното положение до 24.04.2020 г. за община Гарово са регистрирани като безработни 1 111 лица, като 1 003 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради COVID 19 кризата. За същия период на работа са постъпили 122 безработни лица.

Посочените данни са показателни за нарастването на броя на лицата и семействата, при които, само през последните два месеца, се променя социално-икономическото състояние и съответно е настъпила промяна в потребностите и възможностите за самостоятелно справяне с основни нужди.

Целта е именно на тази категория нуждаещи се лица и семейства да може да се предоставя навременна и адекватна подкрепа, съобразно броя на членовете на семействата.

Местният парламент реши в комисията, която ще взема решения за одобряване или отказ от подпомагане, да бъдат включени директорите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, на Дирекция „Социално подпомагане“, на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово и началника на Регионалното управление на образованието в Габрово.

В срок до 7 май тази година, кметът на Габрово трябва да разработи и оповести критериите за подкрепа от Фонда и съответната документация за кандидатстване.

 

 

Шест габровски проекта одобрени за финансиране по ПУДООС
30 април 2020
Фирма ИЛВА предостави два автомобила за транспортиране на хранителните пакети по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"
30 април 2020