Два лекотоварни автомобила предостави на Община Габрово транспортната фирма ЕТ „ИЛВА – Илиана Йорданова“ за доставката на хранителните пакети за децата от детските градини по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Община Габрово логистично обезпечи транспортирането на пакетите за възпитаниците 10-те детски градини в града, като бяха доставени до домовете на децата общо 1400 пакета.

Община Габрово благодари за подкрепата на фирма ИЛВА и на екипите, които извършиха доставките в максимално кратки срокове.