Близо 100 общини от цялата страна се включиха в първия онлайн Информационен ден по Компонент 3 на операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, организиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Активната комуникация между Управляващия орган и желаещите да кандидатстват по компонента се осъществи с видео и чат връзка и продължи близо два часа.

Поради големия интерес от страна на общините, на 10 април ще бъде проведен втори онлайн Информационен ден по Компонент 3 на „Патронажната грижа“. Линкът от първата видео среща ще бъде достъпен до всички, които искат да ползват информацията. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с допустимостта на дейностите и разходите, както и възможностите за наемане на персонал.

„Социалната система е втора по натовареност след здравеопазването. В момента най-важно е да подкрепим усилията на всяка община, така че на всеки, който остане вкъщи, да му бъде осигурена храна, лекарства и да има кой да го посети“, заяви при откриването на онлайн срещата заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. Тя изрази надежда, че с обединени усилия и съпричастност ще успеем да преодолеем тези тежки времена.

Русинова се обърна към представителите на общините с призив, при необходимост, да потърсят доброволци за предоставяне на услугите по Компонент 3. Националният кризисен щаб поддържа обща база данни от доброволци, от която всяка община може да се възползва. В разнасянето на храна и хранителни продукти по домовете на хората, обхванати в Компонент 3 на „Патронажната грижа“, може да се включи и персонал от детски градини и социални услуги, които в момента не работят. 

Проектът „Топъл обяд“ е удължен с два месеца. Над 40 000 нуждаещи ще получат хранителни продукти, които са налични в складовете на БЧК.

По Компонент 3 общините могат да наемат персонал за предоставяне на услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и под карантина за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят лекарства, хранителни и други продукти от първа необходимост със средства на потребителите. Хората в нужда могат да получат съдействие и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Всички общини, които вече изпълняват проекти по „Патронажна грижа“, могат да подадат искане за допълнително споразумение. Останалите общини могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Финансирането на дейности по Компонент 3 на „Патронажната грижа“ ще продължи до края на 2020 г. Ограничението е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи най-нуждаещите се по време на епидемията, свързана с COVID-19. „След като преодолеем социалната изолация и икономическите последствия, ще можем да продължим с предоставянето на социално-здравните грижи“, подчерта зам.-министър Русинова.

Започнаха проверки по търговските обекти за отпадъците
9 април 2020
Време за култура – онлайн!
9 април 2020