През изминалата седмица четири екипа на Община Габрово, заедно с доброволци, включили се в подкрепа на мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, обиколиха и предоставиха дезинфектант на домоуправителите, или техни представители, на големите жилищни блокове в Габрово. Препаратът, който е под формата на концентрат, следва да бъде ползван за почистване на повърхности в общите части на сградите.

Посетени бяха 1087 адреса в целия град, където са предоставени дезинфектанти, а на входовете са поставени брошури с важна информация и телефони за връзка с различни социални услуги. Приети бяха и три сигнала за необходимост от допълнителни социални грижи към хора в затруднено положение. Данните за тях са предадени на съответните социални служби.

Община Габрово призовава управителите на етажна собственост, които са отсъствали и с които не е установен контакт за предаване на дезинфектанта, да се обадят на телефон 0885 099 619, за да бъде уточнен начинът, по който могат да получат препарат за дезинфекция.

Община Габрово благодари на екипите и специално на доброволците, включили се в инициативата, с които #заедно сме по-силни, по-организирани и по-добри.

Контейнери за текстил, облекло и обувки
6 април 2020
Съобщение от Дирекция „Бюро по труда” относно регистрация като безработни
6 април 2020