Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово уведомява лицата, които желаят да подадат заявление за регистрация като безработни за ползване услугите на Д„БТ” и заявление към ТП на НОИ – Габрово за получаване на парично обезщетение за безработица, че могат да ползват следните офиси:

1. Сградата на „Съюза на слепите” – гр. Габрово, ул. „Пенчо Постомпиров” № 19   (зад сградата на НОИ и банка ДСК)

2. Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово, ул. „Цанко Дюстабанов” № 24

 

Работно време и на двата офиса:

8:30ч.  – 17:00ч.