Във връзка с рационалното оползотворяване на отпадъци от текстил, облекло и обувки, Община Габрово започва постепенно изграждане на устойчива система за събирането и последващо третиране на този вид отпадъци.

Въвеждането на новата система от специализирани съдове за разделно събиране на ненужни дрехи и обувки ще помогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин и по този начин те ще бъдат рециклирани или използвани отново.

Местата на които ще бъдат разположени специализираните съдове са:

бул. "Могильов"( контейнерната площадка до градинката срещу блок Катюша)

ул. "Константин Иречек" ( до БЧК)

бул. "Столетов" с ул. "Китка" ( площадка срещу ОУ "Христо Ботев")

бул. "Трети март" 25/27( контейнерна площадка)

ул. "Д-р Тота Венкова" (контейнерна площадка до автобусната спирка)

ул. "Чардафон" (контейнерна площадка до стълбите за Летния театър)

ул. "Чайка" с ул. "Мирни дни"

блок Здравец

ул. "Ал. Стамболийски" (контейнерна площадка до спортната площадка с фитнес уреди)

Припомняме, че ненужни облекла могат да се предават и в мобилния пункт по график, който може да видите тук.

 

Онлайн представяне на изданието „155 години Габрово град“
6 април 2020
1087 жилищни блока получиха дезинфектант
6 април 2020