Община Габрово ще разшири обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Искането за допълнително споразумение към договора е на стойност 553 320 лв. и включване на минимум 348 потребители до края на 2020 г.

Подкрепата ще бъде осигурена по Компонент 3 на процедурата в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус Ковид-19.

Новите дейности ще обхванат възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 години, пълнолетни в риск.

Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари, извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Община Габрово ще наеме допълнителен персонал за предоставяне на услугите. Проектът ще покрие разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, транспорта им до домовете на потребителите, както и снабдяването с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. За логистиката на дейността ще бъдат назначени трима социални специалисти, един социален работник, един диспечер и двама шофьори.

От 17 март Община Габрово предоставя подкрепа за самотни и трудноподвижни възрастни хора чрез закупуване и доставка на храна, продукти и медикаменти със средства на заявителя. Телефоните за записване са: 0882 151 530 и 066 988 014 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа).

От 30 март стартира и временна платена услуга „Кризисна социална кухня“, целяща да подпомогне възрастните и хората в риск по време на епидемиологичната обстановка и спазването на физическа дистанция. Заявки се приемат на телефони: 066 818 380 и 0882 960 994 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа), както и на електронна поща: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg.