Детски фолклорен ансамбъл „Габровче” е удостоен със званието „представителен ансамбъл” на Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства. Съставът, с художествен ръководител Лъчезар Захариев, е единственият от Габровска област с подобно отличие на Третия национален преглед на фолклорните колективи. На него се явиха близо 140 танцови и хорови състави, ансамбли, както и състави за автентичен фолклор.

ЦИОФФ – България е част от Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, учреден през 1970 година. Сред целите на организацията са да работи за запазването и разпространението на традиционната култура, както и да съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства.