Граждански комитет „Памет габровска”, Регионален исторически музей, Териториален архив, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и Краеведско дружество „Илия Габровски” организират Национална краеведска конференция на тема:

“Българските чорбаджии през Възраждането”

Конференцията ще се проведе на 24 март 2011 г. от 10 часа, в Актовата зала на Национална Априловска гимназия в Габрово.

Обръщаме се с покана към краеведи, историци, музейни работници, учители и ученици.

Заявки за участие в конференцията с научни съобщения по темата ще се приемат на следния адрес:
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” - Габрово (отдел „Краезнание”), Соня Стоянова

Е-mail: librarygb_kraeznanie@abv.bg
Тел. за справки: 066/807101

Община Габрово участва във „Ваканция и Спа Експо” 2011
21 февруари 2011
Начална среща по проект „Домашен помощник”
23 февруари 2011