Напомняме, че Община Габрово реализира здравно-социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“. Желаещите да подадат документи за ползване на услугата, могат да ги изтеглят и попълнят от тук:

https://gabrovo.bg/files/files/Zayavlenie_Patronazna_griza.pdf

Сканираното заявление и придружаващите го документи могат да се подават на електронен адрес help@hospisegabrovo.org или, при невъзможност, на адрес гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2, ет. 4, офис №32.

Повече информация за същността на услугата, както и Методиката за нейното реализиране можете да получите на телефон 066/993507; 0885 264386 или:

https://gabrovo.bg/files/files/Informaciya_potrebiteli_Patronazna_griza.pdf

https://gabrovo.bg/files/files/METODIKA_patronazni_grizi_MZ.pdf