Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 11 проектни предложения за селата и 5 за град Габрово.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ и са насочени към изграждане на зони за отдих, ремонтиране на детски площадки и озеленяване. Общата стойност на подадените заявления е 159 808 лв.

Предложени за изграждане са кътове за отдих в селата Армените, Враниловци, Гъбене, Дебел дял, Златевци, Копчелиите, Орловци, Райновци, Чарково, Яворец и Янковци.

Включено е обновяване на две съществуващи детски площадки и един кът за отдих на ул. „Свищовска“, както и детски площадки на улиците „Петър Михов“ и „Орловска“. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 24 438 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от училищата „Васил Левски“ и „Св. св. Кирил и Методий“, както и от детските градини „Мечо Пух“, „Перуника“ и „Явор“. Те могат да получат до 5 000 лв., за да реализират своите инициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат публикувани на 16 април 2020 г. на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

На снимката: Детска площадка в кв. „Нова махала“, обновена по ПУДООС през 2018 г.