Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово уведомява родителите, които са получили уведомления за провеждане на възпитателни дела на 17, 19 и 20 март 2020 година, че същите няма да се състоят. За новите дати ще бъдете уведомени допълнително.