Всички училища, детски градини и ясли получиха по един електронен термометър за дистанционно измерване на температурата и маски за здравните работници в тях на среща в Община Габрово между медицинския персонал в детските и учебни заведения, РУО, РЗИ и Общината.

По време на срещата бяха разяснени и очакванията към здравните работници след завръщането на децата в понеделник, когато се възобновяват учебните занятия.

Достъпът на външни лица в сградите няма да бъде разрешен, а всички деца в детските градини и ясли ще минават през задължителен медицински филтър на входа. Учители и ученици също ще трябва да се върнат вкъщи, ако имат температура и други неразположения.

Помещенията и дворните пространства трябва да бъдат редовно дезинфекцирани, в санитарните възли задължително трябва да има течен сапун, в класните стаи - дезинфектант за ръце. РЗИ ще извършва проверки за спазването на хигиенните разпоредби. Всички играчки, които не позволяват влажно почистване, трябва да бъдат прибрани. В училищните салони няма да се допускат два класа едновременно.

Медицинските лица ще имат ангажимента да обясняват и напомнят на децата да мият ръцете си, да не споделят храна, да отварят често прозорците в класните стаи и др. 

В училища, детски градини и ясли, където медицинският работник отсъства поради някаква причина, ще бъде разпределен негов колега.