Във връзка с предстоящото честване на Деня на Габрово – 17 май и 160 години от обявяването му за град, Комисията по почетните отличия при Общински съвет - Габрово очаква Вашите обосновани писмени предложения за удостояване на личности със званието “Почетен гражданин на  Габрово” и  присъждане на „Почетния знак на града“.

Срокът за подаване на предложения е до 10 април 2020 г., включително, като те следва да бъдат адресирани до Председателя на Общински съвет – Габрово и заведени в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Габрово.