Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за наградите „RegioStars“ с краен срок 11 май 2020 г. Това е тринайсетото издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта е да се открият успешни проекти в сферата на регионалното развитие, финансирани от ЕС, които да насърчат регионите за увеличаване на иновациите.

Наградите са в пет области: „Индустриален преход за интелигентна Европа“, „Кръгова икономика за зелена Европа“, „Умения и образование за цифрова Европа“, „Гражданско участие за сближаващи градове“ и темата на 2020 г. – „Поощряване на младите хора за трансгранично сътрудничество – 30 години Интеррег“.

снимка: https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/

Независимо жури от академичните среди ще оцени кандидатурите, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Чрез публично онлайн гласуване ще бъде присъдена и наградата „Обществен избор“ на един от проектите.

Награждаването ще се състои през м. октомври 2020 г. в Брюксел на церемония в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. Печелившите във всяка категория ще получат кратко видео за проекта си и промоционален пакет в социалните медии.

Предложенията трябва да бъдат изпратени от регионалната или местната отговорна структура или от ръководителя на проекта с одобрението на управляващия орган на финансиращата програма.

Допълнителна информация и формуляр са публикувани на платформата за онлайн кандидатстване.