Подмяна на остарели спирателни кранове е причина за режима на водоподаване в лявата част на града в посока по течението на р. Янтра. В района минава основен водопровод, по който през 1964-та година са монтирани линейни кранове. По-голямата част от тях не работят или се повреждат при авария. Поради тази причина досега при извършване на по-големи ремонтни дейности се налагаше спирането на водата в няколко квартала.

Двата топли дни са използвани от екипите на ВиК – Габрово за подмяна на спирателните механизми. Смяната на крановете е от изключителна важност за реализирането на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово. По време на изпълнението му, при извършване на ремонтните дейности водоподаването ще се ограничава само в определени участъци.