Отчет на свършеното през 2010 година, приемане на програма за развитие на туризма за 2011 година и законовите изисквания около нововъведения туристически данък бяха основните теми, които се обсъдиха на заседание на консултативния съвет по туризъм в Община Габрово. На него присъстваха представители на Общината, хотелиери, РТА „Стара Планина”, ДНП „Централен Балкан”, АЕК „Етър”, „Дом на хумора и сатирата”, ДПП „Българка”, гимназията по туризъм.

Сред основните въпроси, който бяха коментирани по време на заседанието, беше нововъведеният туристически данък. Според последните законодателни промени, той ще замени досегашната туристическа такса, която хотелиерите начисляваха на туристите и внасяха в Общината за всяка реализирана нощувка. Приходите от него ще влизат отново в общинския бюджет и ще се изразходват единствено за дейности, предвидени в туристическата програма.

Консултативният съвет по туризъм предложи данъкът в община Габрово за 2011 г. да бъде в размер на 0.60 лв. за нощувка за категория 1 звезда, 0.80 лв. за категория 2 звезди и 1.00 лв. за категории 3, 4, и 5 звезди, какъвто всъщност е определеният за месец януари от законодателя. Размерът на сумата може да варира от 0.20 лв. до 3.00 лв., а окончателното решение ще бъде взето от Общински съвет - Габрово.

Като приоритет в програмата за тази година беше посочено обогатяването и рекламирането на туристическия продукт „Габрово”. В рамките на първото тримесечие е предвидено откриване на туристически интернет портал, който да представя необходимата информация и улеснява планирането на пътуването и престоя в региона. Ще бъдат инсталирани и два броя КИОСК терминали, като единият от тях ще е разположен в КК Узана и ще презентира екопътеките в местността. Екопътеките от своя страна ще бъдат облагородени и допълнително оборудвани с туристически съоръжения.

В програмата са заложени още дейности като представяне на града в туристически изложения и борси, актуализиране и отпечатване на рекламни материали, рехабилитация и развитие на системата от указателни табели към туристическите места, поддръжка на разкопките в местността Градище. За реализирането й през годината са предвидени 86 466 лв., 60 000 хил. от които приход от туристически данък за 2011 година. Предстои програмата да бъде одобрена от Общински съвет.

Съобщение във връзка с Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища
19 януари 2011
Кметът на Габрово Николай Сираков почете акушерите на Бабинден
21 януари 2011