Предоставянето на безплатен топъл обяд чрез услугата „Обществена трапезария“ ще продължи до края на месец април 2020 г.

С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане са осигурени още 64 603,55 лв. Средствата са по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 647 504,26 лв. Услугата стартира на 1 август 2016 г. и трябваше да приключи в края на годината.

От началото на дейностите до средата на този месец за участие са подадени 598 заявления. След проверките от Дирекция „Социално подпомагане“ са одобрени 404 потребители, които са получавали топъл обяд за различни периоди. Към момента в списъка на резервите са 8 лица. След запълване на капацитета от 200 места чакащите ще бъдат включвани при освободена бройка. 

Обядът се раздава в ресторант „Сите Българи“ – служебен вход (зад сградата на Общината). Храната се приготвя ежедневно от „Соня Трейдинг“ ЕООД – Габрово и включва супа, основно ястие, десерт и хляб. Стойността на храноден за едно лице е 2,50 лв. Досега от услугата са се възползвали потребители от Габрово и селата Трънито, Мечковица, Зелено дърво и Поповци. За трудноподвижните хора е осигурена доставка до дома.

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.